Parkietenkweken.nl

Uw hobby, mijn hobby!

Engelse grasparkieten:
 
Het lijkt allemaal zo makkelijk. Twee grasparkieten bij elkaar in een kweekkooi en het komt wel goed. Helaas. Zo werkt het niet. Het kweken van grasparkieten vraagt veel tijd en veel geduld.
 
Ik ben begonnen met vogels afkomstig van Richard Kuhr (Duitsland), partnerschap Giger-Wasser (Zwitserland) en partnerschap van Schaften (lijn Lutolff).
 
Later heb ik enkele vogels aangekocht bij Johan Donkers (lijn Cuyten) en Jo Mannes.
 
In 2015 heb ik grasparkieten gekocht bij Janno Groeneveld. Deze vogels bevielen mij zo goed dat ik heb besloten om met die lijn verder te gaan kweken. Nu probeer ik vogels van Wim Hattink  in deze lijn in te brengen. Wat dit oplevert is nog afwachten.
 
Kuifparkieten:
 
Kuifparkieten: een vak apart. De kweek vindt altijd plaats met kuifbroed (split kuif) x kuif. Het aantal kuifvogels dat hier uit voorkomt verschilt enorm. Soms 50% maar soms ook slechts 10%. Ook de kwaliteit varieert nogal.
 
Mijn kuifvogels zijn allen afkomstig van Lou Tops, die helaas wegens gezondheidsproblemen heeft moeten stoppen met zijn hobby, en Barry Plooijer. Dit zijn de beste kwekers die Nederland rijk is. In het verleden heb ik ook kuifvogels gekocht in Duitsland en Belgi├ź echter de kwaliteit van voorgenoemde Nederlandse kwekers is van dermate niveau dat ik heb besloten om met de vogels van Lou en Barry mijn eigen lijn op te gaan zetten. Dit heeft er zelfs in geresulteerd dat ik veel ge├»nteresseerde kopers vanuit het binnenland en buitenland heb mogen begroeten. De jonge vogels uit 2013 en 2014 zijn bijna allemaal verhuist naar Duitsland. 2015 was een minder jaar wat betreft de kweek met de kuiven.
 
De afgelopen jaren bespeur ik een vooruitgang in de kwaliteit van mijn kuifparkieten. Vooral het formaat is enorm toegenomen. Maar het kan nog veel beter. Dit is dan ook de uitdaging die ik vind in het kweken van kuifparkieten. Vandaar dat ik ook nu weer enkele kuiven heb aangekocht bij Barry Plooijer. Beter is voor mij niet te verkrijgen. Daar zal ik via nakweek zelf voor moeten zorgen. En juist dat is de uitdaging in deze hobby.