Parkieten kweken.

Uw hobby, mijn hobby!

Hier komt informatie over mijn vogels. O.a. afstamming.