Parkietenkweken.nl

Uw hobby, mijn hobby!

Op dit moment heb ik geen vogels voor de verkoop.

Maart 2016 start de verkoop van de jonge vogels.